Date 03 Sep 2015

สุขภาพดีทั่วไทยกับนมไทยเดนมาร์ค
นมไทยเดนมาร์ค ชวนคุณมาร่วมรณรงค์ให้คนไทยหันมาดื่มนม
   
เด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
อยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับ เทศบาลเมืองอโยธยา ขอเชิญน้องๆ ร่วมกิจกรรม “เด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”
   

วันแรกสตาร์บัคส์
วันแรกของการเปิดบริการ “สตาร์บัคส์” อบอุ่นไปด้วยบรรดาคนรักกาแฟ
   
อยุธยาซิตี้พาร์ค
อยุธยาพาร์คทุ่มทุนกว่า 1,000 ลบ. ปรับโฉมศูนย์การค้าครั้งยิ่งใหญ่
   
ปฏิบัติการกู้โลก “แยกขยะเพื่อลดภาวะโลกร้อน”
ณ ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค
   
มือถือ แบตเตอรี่ ทิ้งถูกที่ ดีต่อสิ่งแวดล้อม
บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์, บันไดเลื่อนขึ้นและลงด้านหน้าโซน IT Park ชั้น 2, บันไดเลื่อนหน้าโรบินสัน ชั้น 1
   
 
 

อยุธยาซิตี้พาร์ค
กลุ่มทุนใหญ่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าของ “ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค” ฉวยจังหวะกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของเขตนิคมฯ และการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน ผนวกกับการเติบโตขึ้นมากของเมือง กลับมาสร้างความคึกคักให้ตลาดห้างค้าปลีกอีกครั้ง ทุ่มทุนกว่า 1,000 ล้านบาท รีแบรนด์ และปรับโฉมครั้งยิ่งใหญ่ เพิ่มพื้นที่ขายเพื่อรองรับความต้องการของร้านค้าเพิ่มขึ้น และตอบสนองความต้องการด้านไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้า ตั้งเป้าเป็นศูนย์รวมของไลฟ์สไตล์และการพักผ่อนของภาคกลางตอนบน หวังเติบโตขึ้นอีก 20%

 
 
© Copyright 2007 AYUTTHAYA PARK. All rights reserved.