ร้านอาหาร
ร้าน แพกรุงเก่า 0-3524-1555,0-3524-3455,0-3524-5771
ร้าน ฟาร์มกุ้งหลวง 0-3524-3588
ร้าน เรือนแพ 0-3524-1807,0-3524-1964
ร้าน เรือนเดิม 0-3524-1978
ร้าน 29 สเต็ก 0-3525-1755
ร้าน สตรอเบอร์รี่ 0-3525-2514
ร้าน สะแกวัลย์ 0-3524-5569
ร้าน อู่ทองอินน์ คาเฟ่ 0-3524-2236-9
ร้าน ริมน้ำ 0-3536-6050
ร้าน เรือนไทย 0-3536-6002
ร้าน ครัวฟ้า 0-3522-0930
ร้าน เบ๊เต็กเส็ง 0-3536-1150
ร้าน ต้นน้ำริเวอร์วิว 0-3526-1006
ร้าน ปราสาททอง 0-3536-1011
ร้าน พลอย 0-3526-1280
ร้าน ภูตะวัน 08-1986-0085
ร้าน ยางเดี่ยว (ยางโทน) 0-3526-1135
ร้าน วังกุ้งใหญ่ 0-3527-1216
ร้าน ลุงนวย 0-3536-1248
ร้าน จุ้งบริการ 0-3520-1185
Page of 5 Page << < 1 2 3 4 5 > >>

โรงแรม
เดอะ ลิม่า เพลส 0-3580-1808-10, 086-8892389 Fax 0-3580-1800
พระอินทร์ราชา 0-3536-1081
ไทยไท พาเลซ 0-35 33-5986,0-35 21-2238-40
โรจนะ 0-35 33-5885-8 ,0-35 21-3600-3
เรือนเดิม 0-35 33-5703-4,0-35 33-5509
บ้านสวนสี่ภาคบางไทร 0-2 215-6759-63, 0-2 617-1814, 0-2 619-5658-9
จิตต์วิไล เพลส 0-3532-8177
ซันไรซ์ เพลส 0-3524-4325
ดิโอลด์ เพลส เกสตเฮาส์ 0-3521-1161
โตโต้ เกสต์เฮาส์ 0-3523-2658
บ้านจิตต์วิไล 0-3532-1259-60
บ้านจันทนะ 0-3532-3200
บ้านไม้ รีสอร์ท 08-1994-3863
บ้านอยุธยา 0-3524-5905
โรสอินน์ 0-3521-2149-50
โลตัสเกสต์เฮาส์ 0-3525-1988
ศรีอยุธยา 0-3523-3041
ศูนย์ฝึกปฎิบัติวิชาชีพในธุรกิจสวนหลวง 0-3524-5537
อยุธยาเกสต์เฮาส์ 0-3523-2658
อยุธยาโฮลเทล 0-3521-0941
Page of 3 Page 1 2 3 > >>
 
 
 
 
© Copyright 2007 AYUTTHAYA PARK. All rights reserved.